Podhledy

Podhledy neboli podbití rodinných domů má nejen estetický důvod, ale hlavně také funkční. Podhledy chrání konstrukci střešních krovů, střešní fólie, snižuje tepelné ztráty a v neposlední řadě zabrání tvorbě ptačích hnízd a přítomnosti hlodavců, kteří dokáží způsobit velké škody v podobně zničení izolace střechy. Podhledy je možné realizovat z několika druhů materiálů od klasické dřevěné palubky, přes, v dnešní době nejvíce používané, plastové palubky až po OSB desky či cetris, přičemž poslední dvě varianty jsou určeny pro natažení fasádní hmotou. Všechny tyto varianty si můžete prohlédnout v následující fotogalerii.

Kontakt

Bc. Martin Šimek Posvátná 46
696 02 Ratíškovice
+420 723 641 917 truhlarstvi-simek@seznam.cz